⁉️12蚊就買到
到底係d咩可以煮晒咁多種野!
S&B 關東煮之素
日本銷量No.1 關東煮湯粉包
用左佢除左可以輕易煮出關東煮之外,食火鍋,食烏冬,煮餸落佢都岩用。
佢有日高昆布同鰹魚湯汁,令到食物既鮮味提高,鐘意食日本餐既用佢就岩喇!
享受下係香港食關東煮既味道🍢🍢🍢🍢🤤🍢🍢🍢🍢
東京生活百貨KOI
觀塘創業街2號美亞工業大廈301室